Rusiye Qırımda eki yañı taqiqat tevqifhanesini quracaq, – aq-uquq qoruyıcı

uatv
11.11.2019
Foto QırımЅOЅ

Rusiyeniñ işğal akimiyeti Qırımda ileride mabüslerniñ sayısını bayağı arttırmağa yardım etecek eki yañı taqiqat tevqifhanesini quracaq.

Bu aqta Ukraina Helsinki insan aqları birliginiñ icra müdiri Aleksandr Pavliçenko bildirdi, dep haber ete Qırım.Aqiqat.

Onıñ aytqanına köre, Aqmescit taqiqat tevqifhanesinde baquv şaraitine köre Ukrainada eñ fena soylarından biri edi.

«Añlağanıma köre, şeerde bir tevqifhane kesen-kes qurulacaq, 1000 kişilik ve 500 kişilik eki blok olacaq. Qırımnı işğal etken Rusiye akimiyetiniñ istegi nenen bağlı olğanını bilmeyim. Belki, cezalarnı yerine ketirüv, adliye sistemasınıñ obyektlerini çoqça qurmağa tırışa. Bu vaziyette müsbet ya da menfiy qıymet kesmege olmay, çünki, bir taraftan, laf şaraitlerniñ eyiliştirilmesi aqqında kete, diger taraftan – bu mabüslerniñ sayısını arttırmaq içün qullanıla bile», – dedi aq-uquq qoruyıcı.

Aleksandr Pavliçenkonıñ fikrince, yarımadada yañı taqiqat tevqifhanelerniñ quruluvı – bugün azatlıqta olıp, amma «Qırımda işğalci rejimge qarşı çıqması azatlıqtan marum ete bilgenini» añlağanlar içün telüke ola.

Джерело Qırım. Aqiqat
дата 11.11.2019
категорії QIRIM
поділитися
Топ новин на UA|TV