ART AQQINDA

Ukrainada sanat faal ve serbest inkişaf ete. Eykelcilik, ressamlıq, muzıka, teatr ve kinematograftaki bütün aqımlarnen tanış olmağa “Art aqqında” programması yardım eter.

Топ новин на UA|TV